Les llacunes salades

Les basses interiors amb sòl salobre són punts d'hivernada de diferents espècies d'anàtides i limícoles. Entre les espècies més significatives vaig poder fotografiar algunes prou singulars com una parella d'Ànecs blanc, un grup de Batallaires o un solitari Grasset de muntanya.